Obecná pravidla platná pro soutěže ve vysílání a na internetových stránkách Radia Dechovka.

  1. Provozovatelem soutěží na Radiu Dechovka je společnost RadioPraha s.r.o. se sídlem U Prutníku 232, 250 72 Předboj, IČ: 28939875 (dále jen „provozovatel“).
  2. Soutěže jsou vědomostní, dovednostní či kreativní. Informace o soutěži jsou k dispozici na internetových stránkách rádia na adrese www.radiodechovka.cz. V případě, že se jedná o rychlou (jednodenní) soutěž (zejména o vstupenky na koncerty), může být informace sdělena pouze moderátorem ve vysílání.
  3. Soutěž začíná vyhlášením tématu, cen soutěže a pravidel soutěže, pokud se liší od obecných pravidel soutěží na www.radiodechovka.cz nebo ve vysílání Radia Dechovka. Odpovědi na soutěžní otázky zasílají účastníci na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . V případě krátkých (jednodenních) soutěží, které jsou vyhlašovány moderátory ve vysílání, odpovídají účastníci soutěže na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . O emailové adrese pro zasílání odpovědí jsou vždy účastníci informováni u konkrétní soutěže.
  4. V případě vědomostní soutěže se vítězem stává první až x-tý účastník (počet vítězů souvisí s počtem cen), který správně zodpoví soutěžní otázku(-y) a dodrží pravidla soutěže. V případě dovednostní soutěže vyhrává posluchač, jehož odpověď vyhodnotí moderátor jako nejoriginálnější. V případě kreativní soutěže vyhrává posluchač, kterého práci vyhodnotí určená porota jako nejoriginálnější, nejkrásnější aj.
  5. Vítěz soutěže bude informován o výhře prostřednictvím elektronické pošty. Oznámení o výhře bude odesláno na emailovou adresu, ze které účastník odeslal odpověď.
  6. Každý posluchač se může zúčastnit konkrétní soutěže jen jednou. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí provozovatel až po skončení soutěžního kola, ztrácí soutěžící nárok na vítězství i výhru v soutěži. Provozovatel má právo učinit z tohoto pravidla výjimky.
  7. Pokud dojde k vyřazení posluchače chybou provozovatele, posluchač obdrží vyhlášenou cenu.
  8. Ceny budou vítězi předány osobně v budově radia na adrese U Nádraží 45, 250 72 Kojetice u Prahy nebo odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení kola soutěže, ve kterém cenu vyhrál. Provozovatel zasílá výherci cenu dobírkou. Výherce hradí náklady na poštovné. Vzhledem k charakteru některých výher (velké, křehké atp.) není možné jejich zaslání poštou. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem. Výhru může převzít i výhercem pověřená osoba. V tomto případě musí výherce oznámit jméno a číslo OP pověřené osoby písemně na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Pověřená osoba je povinna se při vyzvednutí výhry prokázat OP. Za osoby mladší 15 let (bez OP) výhru přebírá rodič či zákonný zástupce. V případě soutěží, u kterých se výhra přebírá na jiném místě (většinou soutěže o vstupenky na koncerty, do divadel aj.), si ji výherce vyzvedne na místě a v čase dle pokynů provozovatele (většinou bezprostředně před začátkem akce).
  9. Soutěž je určena posluchačům Radia Dechovka. Nesmí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.
  11. V případě soutěží o vstupenky nenese provozovatel odpovědnost za zrušení či přesunutí termínu akce pořadatelem.
  12. Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
  13. Výjimku z těchto pravidel může provozovatel učinit publikováním „pravidel soutěže“ pro konkrétní danou soutěž, která bude jasně a zřejmě pojmenována a uveřejněna na www.radiodechovka.cz.
  14. Společnost RadioPraha s.r.o. respektuje soukromí účastníků soutěží. Ochrana osobních údajů účastníků soutěží je poskytována zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vstupem do soutěže účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, fotografie – dle typu soutěže), a to pro účely realizace soutěže. Účastník soutěže v případě svého vítězství v soutěži souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení a případně fotografie na stránkách www.radiodechovka.cz a zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn bez náhrady užít jména a fotografie výherců ve veřejných sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Ostatní osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám s výjimkou dopravců nebo pořadatelů kulturních akcí, kde je nutná identifikace výherce podle jména a města, případně telefonického kontaktu.
  15. Tato Pravidla soutěží na Radiu Dechovka jsou platná od 24. dubna 2013. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Pravidla soutěží bez předchozího upozornění, ne však v průběhu soutěže.

.

 

 

 

Aktuální program Živé vysílání Radia Dechovka

Právě teď ve vysílání:
Od 07:00 do 19:00 hodin
Hezky od podlahy
Moderovaný program.

Od 19:00 do 19:30 hodin
Orchestrální půlhodinka
Radio Dechovka: Orchestrální půlhodinka
Třicet minut vyhrazených výhradně instrumentálním skladbám.

Od 20:00 do 21:00 hodin
Táborový oheň
Radio Dechovka: Táborový oheňOd 22:00 do 22:20 hodin
Hospodská zábava
Radio Dechovka: Hospodská zábava
Blok košilatých písníček – vysíláme s hvězdičkou.

Seznamte se s celým programem Radia Dechovka...
Web Horor Film

Web Kino Svět

 

Radio Dechovka: Reklama – CS film


CS film, partner Radia Dechovka,              
vás zve ke sledování pořadů »
          
 

CS film: Filmové noviny

CS film: Staré pověsti české

 

RDlogo03Všechna práva vyhrazena © 2009-2018 RADIO DECHOVKA – RadioPraha s.r.o.
 
Jakékoliv využití textu, grafiky, fotografií či zvukových záznamů z toho webu je bez souhlasu RadioPraha s.r.o. zakázáno. Na obsah tohoto webu lze odkazovat výhradně na úrovni konkrétních stránek. Zakázáno je jakékoliv zveřejňování i jiné šíření odkazů na jednotlivé prvky, jako jsou samostatné zvukové záznamy, fotografie nebo grafika (s výjimkou jednoznačně deklarovaných promo bannerů).

Optimalizace webu: rozlišení 1024 × 768 a vyšší, prohlížeče MS Internet Explorer 8 a vyšší nebo Mozilla Firefox 3.5 a vyšší – více o novém webu...